RST o codi RST és un codi usat per descriure la qualitat de les transmissions de ràdio, especialment en informes de recepció escrits per oients d'ona curta. Cada lletra del codi representa un factor específic del senyal, i cada factor té diferents escales.

R (QRK) Llegibilitat S (QSA) Força T  To
1 Il·legible Tot just perceptible Nota molt ronca i grinyolant
2 Tot just llegible Molt débil Nota de CA molt greu sense musicalitat
3 Llegible amb dificultat Débil Nota CA greu. lleugerament musical
4 Llegible Acceptable Nota CA Moderadament musical
5 Perfectament llegible força bona Senyal Musicalment Modulada
6 Bona Nota modulada una mica xiulant
7 Moderadament fort Nota gairebé de CC amb una mica de brunzit
8 fort Bona nota de CC amb poc brunzit
9 Molt fort Nota de CC pura