S I N P O
  Intensitat del senyal Efectes perjudicials Apreciació
del conjunt
Interferències Soroll Pertorbacions
de la propagació
rainbow
5 Excel·lent
Nul·la Nul Cap Excel·lent
4 Bona Lleugera Lleuger Lleugera Bona
3 Acceptable Moderada Moderat Moderats Acceptable
2 Mediocre Intensa Intens Intensas Mediocre
1 Tot just audible Molt intensa Molt intens Molts intensas Inutilitzable