Sigles Significat Pregunta

QRA Indicatiu Quin és el seu indicatiu?
QRG Freqüència d'emissió Quina es la seva frecüencia?
QRH La seva frecüencia varia Varia la meva freqüència?
QRI To d'emissió Quin és el to de la emissió?
QRK Llegibilitat dels senyals Quina és la llegibilitat de la emissió?
QRL Estic ocupat Esta vostè ocupat?
QRM Tinc Interferències Té interferències?
QRN Interferència de atmosfèrics Té interferències atmosfèriques?
QRO Augmentar potència Puc augmentar la potència?
QRP Disminuir potència Puc disminuir la potència?
QRQ Transmetre més de pressa Puc transmetre més ràpid?
QRS Transmetre mes a poc a poc Puc transmetre mes a poc a poc?
QRT Cesar de transmetre Puc parar de transmetre?
QRU Tinc missatges Té missatges?
QRV Preparat per rebre Esta preparat per rebre?
QRX Espere un momento Es pot espera un moment?
QRZ li crida (indicatiu) Qui em crida?
QSA Intensitat del senyal Quina intensitat te la senyal?
QSB Variació del senyal (fading) Varia el senyal?
QSD Manipulació defectuosa Es la meva manipulacio defectuosa?
QSK Rebre entre senyals Pot rebre entre senyals?
QSL Rebut M'ha rebut?
QSO Conversa, roda Puc entrar a la roda?
QSY Canvio de frecüencia Pot canviar de freqüència?
QTC Missatge Té missatges per mi?
QTH Ubicació Quina és la seva ubicació?
QTR Hora local Quina hora és?