Monitor d'activitat solar N3KL
Solar X-ray: Solar X-ray
Geomagnetic Field:  
From n3kl.org
 linea naranja
Interpretació de les dades solars
 
SFI: Flux solar. Mesura quanta radiació mana el Sol cap a la Terra. Com més alt sigui millors condicions en HF. El més baix és 70, per sobre de 100 s'obren les bandes.
SN: Nº de taques solars. Com més taques tingui el Sol en la seva superfície millor per a la propagació. Quan hi ha 50 o més s'obre la propagació.
A: l'índex A ens diu com va estar d'actiu el camp magnètic en les 24 h. Tranquil de 0-15, amb tempesta magnètica pot arribar a 400. Menor de 15 vol dir bones condicions per HF.
K: l'índex K indica l'estat actual del camp magnètic. Quan baixa a 3 o menys les condicions són les millors. 0 = tranquil i 8 = tempesta magnètica.