Segment Modo

50.000 - 50.10 CW
50.020 - 50.080 Balises
50.090 Centre d'activitat en CW
50.100 - 50.500 Tots els modos en banda estreta
50.100 - 50.130 Crida intercontinental CW/SSB
50.110 Freqüència de crida de DX
50.150 Centre de activitats en SSB
50.185 Centre de activitats en banda creuada
50.200 Centre de activitat en MS
50.500 - 52.000 Tots els modos
50.510 SSTV (AFSK
50.550 Freqüència de treball en fax
50.600 RTTY (FSK)
50.620 - 50.750 Comunicacions digitals
51.210 - 51.390 Entrada repetidors FM
51.410 - 51.590 FM
51.510 Freqüència de crida en FM
51.810 - 51.990 Sortida repetidors FM