PLA DE BANDES DE LA IARU REGION 1

50 a 52 MHz (6 m)

Freqüència (kHz) Amplada màxima de banda (-6 dB) Mode Ús
50.000
 
50.100
500 Hz Telegrafía1
50.020 - 50.080 Balises
   
50.090  Centre d'activitat en telegrafia
50.100
   
   
   
   
   
   
   
50.500
2700 Hz Todos los modos en banda estrecha (telegrafía, SSB, MGM, etc.)
50.100 - 50.130 Crida intercontinental CW/SSB
50.110 Freqüència de crida a DX2
50.150 Centre d'activitat en SSB
50.185 Centre d'activitat en banda creuada
50.200 Centre d'activitat en MS
50.250 Centre d'activitat en PSK31 
50.255 JT44
50.260 - 50.280 FSK441
50.270 Freqüència de crida en FSK441
50.500
 
 
 
 
 
 
52.000
12 kHz Todos los modos
50.510 SSTV (FSK)
50.550 Freqüència de treball en fax
50.600  RTTY (FSK)
50.620 - 50.750 Comunicacions digitals
51.210 - 51.390 Entrada repetidors FM, canals de 20 kHz3
51.410 - 51.590 FM
51.510 Freqüència de crida FM
51.810 - 51.990 Sortida de repetidors FM, canals de 20 kHz3

 

NOTES:

  1. La telegrafia està permesa en tota la banda, i de forma exclusiva entre 50.000 i 50.100 kHz.
  2. La freqüència de crida intercontinental 50.110 kHz no s'ha d'utilitzar per a trucades dins d'Europa.
  3. En aquesta banda, l'espaiat de canals en FM banda estreta és de 20/10 kHz.