Com Interpretar els Quadres de Propagació

   
Solar X-rays: Status
Geomagnetic Field: Status
From n3kl.org        Llegenda  
   
 

 

SFI = Flux Solar: Indica la radiació solar que arriba fins a la terra des del sol, el mínim és 63.75, Es pot dir que la propagació comença a 70, quan el flux està per sobre de 100, es comencen a obrir les bandes de HF i per sobre de 150 pràcticament és possible parlar amb tot el mon amb 100W, el valor més alt del flux solar que s'ha registrat és de 240.

El Flux Solar, a mes valor, millors condicions.
60 - Condicions nul·les en HF.
80 - Les bandes de 20, 40 i 80 metres comencen a obrir-se.
100 - Les bandes de 10 i 15 metres comencen a obrir-se.
150 - Les bandes de HF tenen propagació en algun moment del dia.
200 o més - Es pot parlar amb tot el mon amb 100 W.

 

SN = Nombre de taques solars: És una altra mesura sobre l'activitat solar i s'obté per recompte de nombre de taques que té el Sol en la seva superfície. En els informes generalment ve una mitjana de nombre de taques, conegut com SSN. Quan hi ha un SSN superior a 50, es comencen a obrir les bandes HF.

 

Índex A:Indica l'activitat de camp magnètic en les últimes 24 hores. Generalment un índex A menor a 15 indica bones condicions per HF.

El Índex A, a menys valor millors condicions
0 - Camp magnètic tranquil
15 - Poca activitat. No hi ha efecte en bandes HF.
48 - Tempesta menor, però que no afecta propagació en HF.
80 - Tempesta moderada. La propagació comença a caure.
140 - Tempesta forta. La propagació comença a caure en tot el planeta.
240 - Tempesta severa. Es perd la propagació en les bandes HF en tot el planeta.

 

Índex K: és semblant a l'índex A, però fa referència a l'estat de el camp magnètic en l'instant actual. Quan el seu valor és menor o igual a 3 les condicions estan millors per propagació en HF. El seu rang de valors possibles està comprès des del valor 0 (camp totalment tranquil) fins a 8 (tempesta magnètica).

Index K,a menys valor millors condicions
0 - Camp magnètic tranquil
3 - Una mica d'activitat menor. No hi ha efecte en bandes HF.
5 - Tempesta menor, no afecta la propagació en HF.
6 - Tempesta moderada. La propagació comença a caure.
7 - Tempesta forta. La propagació comença a caure en tot el planeta,
8 - Tempesta severa. Es perd la propagació en les bandes HF en tot el planeta.
9 - Tempesta extrema. Bandes HF es queden en silenci per períodes fins de 48 hores. Es perden alguns sistemes GPS i de radionavegació

 

Nivell de Raigs-X:Aquest índex pot variar des de:

  • B Molt Baix
  • C Baix
  • M Moderat
  • X Alt

Com més alt sigui el nombre que acompanya la lletra, més alta és la radiació de raigs-X. Per exemple, un valor M0.1 és superior a un C9.9.

 

Calculated Conditions

Conditions

  • GOOD = Bona propagació.
  • FAIR = Propagació justa.
  • POOR = Propagació pobre.
  • ÉS = Propagació esporàdica