PLA DE BANDES DE LA IARU REGION 1

70.15 - 70.25 MHz

 Freqüència (KHz)  Amplada de banda (-6 dB)  Mode  Ús
70.150-70.200 2.700 Hz Tots els modes 70.200 Centre d'activitat SSB / CW