PLA DE BANDES DE LA IARU REGION 1

1,8 a 29,7 MHz (HF)

  Freqüència(kHz) Amplada màxima de banda (Hz) Tipus d'emissió
160m  
1.810 - 1.838 200 CW (A Espanya, només es permet operar a partir de 1.830)
1.838 - 1.840 500 Modes digitals llevat radiopaquet, CW
1.840 - 1.842 2.700 Modes digitals llevat radiopaquet, fonía, CW
1.842 - 2.000 2.700 Fonía, CW (A Espanya, només es permet operar fins 1.850)
80m  
3.500 - 3.510 200 DX intercontinental CW
3.500 - 3.560 200 CW, segment preferit per a concursos CW
3.560 - 3.580 200 CW
3.580 - 3.590 500 Modes digitals, CW
3.590 - 3.600 500 Modes digitals (radiopaquet), CW
3.600 - 3.620 2.700 Fonía, modes digitals, CW
3.600 - 3.650 2.700 Fonía, segment preferit per a concursos de fonia, CW
3.650 - 3.775 2.700 Fonía, CW
3.700 - 3.800 2.700 Fonía, segment preferit per a concursos de fonia, CW
3.730 - 3.740 2.700 SSTV y fax, fonía, CW
3.775 - 3.800 2.700  DX intercontinental fonía, CW
40m  
7.000 - 7.035 200 CW
7.035 - 7.040 500 Modes digitals llevat ràdiopaquet, SSTV, fax, CW
7.040 - 7.045 2.700 Modes digitals llevat ràdiopaquet, SSTV, fax, fonía, CW
7.045 - 7.100 2.700 Fonía, CW
30m  
10.100 - 10.140 200 CW
10.140 - 10.150 500 Modos digitales salvo radiopaquete, CW
20m  
14.000 - 14.070 200 CW
14.000 - 14.060 200 CW, segment preferit per a concursos CW
14.070 - 14.089 200 Modes digitals, CW
14.089 - 14.099 500 Modes digitals (ràdiopaquet no automàtic), CW
 14.099 - 14.101 200 IBP
 14.101 - 14.112 2.700 Modes digitals (emmagatzematge i enviament), fonia, CW
14.112 - 14.125 2.700 Fonía, CW
14.125 - 14.300 2.700 Fonía, segment preferit per a concursos de fonia, CW
14.230 2.700 Freqüència de crida a SSTV i fax
14.300 - 14.350 2.700 Fonía, CW
17m
18.068 - 18.100 200 CW
18.100 - 18.109 500 Modes digitals, CW
18.109 - 18.111 200 IBP
18.111 - 18.168 2.700 Fonía, CW
15m   
 21.000 - 21.080 200 CW
 21.080 - 21.100 500 Modes digitals, CW
21.100 - 21.120 500 Modes digitals (radiopaquet), CW
21.120 - 21.149 200 CW
21.149 - 21.151 200 IBP
21.151 - 21.450 2.700 Fonía, CW
21.340 2.700 Freqüència de crida a SSTV i fax
12m
24.890 - 24.920 200 CW
24.920 - 24.929 500 Modes digitals, CW
 24.929 - 24.931  200  IBP 
 24.931 - 24.990  2.700  Fonía, CW
10m   
 28.000 - 28.050  200  CW 
 28.050 - 28.120  500  Modes digitals, CW
 28.120 - 28.150 500 Modes digitals (radiopaquet), CW
28.150 - 28.190 200 CW
28.190 - 28.199 200 IBP a temps compartit (regional)
28.199 - 28.201 200 IBP a temps compartit (mundial)
28.201 - 28.225 200 IBP en servei continu
28.225 - 29.200 2.700 Fonía, CW
28.680 2.700 Freqüència de crida a SSTV i fax
29.200 - 29.300 6.000 Modes digitals (ràdiopaquet NBFM), fonia, CW
29.300 - 29.510  6.000 Baixada de satèl·lits
29.510 - 29.700 6.000 Fonía, CW

 

OBSERVACIONS:

En fonia fins a 10 MHz s'ha de fer servir la LSB (banda lateral inferior), i per sobre, la USB (banda lateral superior).
Les freqüències 14.240, 21.340 i 28.680 kHz són freqüències de crida per SSTV i FAX.
Els operadors de FM (i altres) no han de transmetre entre 29,3 i 29,51 a fi de no interferir la baixada de satèl·lits.