Codigo Q

Segons la forma, el codi Q pot ser afirmatiu o interrogatiu i s'utilitzen en telegrafia i en fonia. Tots els codis tenen tres lletres; la primera és sempre la lletra Q. Els avantatges d'utilitzar aquest codi són, entre altres:

  • Rapidesa en les comunicacions.
  • Independència de l'idioma.
  • Seguretat i precisió.
rainbow
Codi Forma interrogativa Forma afirmativa
 
QRA1 Com es diu la seva estació? El nom de la meva l'estació es....
QRG Quina és la seva freqüència? La meva freqüència és ...
QRH Varia la meva freqüència? La seva freqüència varia.
QRI Quin és el to de la meva emissió? El to de la seva emisio es....
QRK Es intel·ligible la meva transmissió? La intel·ligibilitat de la seva transmissió es...
QRL Esta ocupat? Estic ocupat.
QRM Està interferida la meva transmissió? Estan interferint la seva emissió.
QRN Té Interferències atmosfèriques? Tinc Interferències atmosfèriques.
QRO Pot pujar la potència? Augmentaré la potència.
QRP2 Pot baixar la potència? Baixare la potència.
QRQ Pot transmetre més de pressa? Transmetré més de pressa.
QRS Pot transmetre mes a poc a poc? Transmetré més a poc a poc.
QRT3 Pot parar de transmetre? Parare de transmetre.
QRV Està vostè preparat? Estic preparat.
QRX Pot esperar un moment? Espereu un moment.
QRZ Qui m'està cridant? Li crida....
QSA Quina és la intensitat de la meva senyal? La intensitat del seu senyal és ...(1-9).
QSB S'esvaeixen el meu senyal? El seu senyal s'esvaeix.
QSD La meva manipulació és defectuosa? La seva manipulació és defectuosa.
QSK Pot escoltar-me entre senyals? Puc escoltar entre senyals.
QSL4 Ha rebut? OK, tot rebut.
QSO5 Pots comunicar amb ..? Comuniqui amb ...
QSP Pot fer de pont? / Puc fer de pont? Faré de pont.
QSX Pot escoltar en ... Khz. Escolto en ...Khz.
QSY Pot canviar de freqüència? Faig canvi de freqüència.
QTC Té missatge per ...? Tinc missatge per ...
QTH6 Quina és la seva posició, ubicació? Estic en ...
QTJ Quina és la seva velocitat? La meva velocitat es... Km/h
QTR Quina hora és? Son les...
 

Aquesta llista és la més utilitzada en radioafició, però la llista és molt més extensa una molt complerta la trobaràs aqui.

 

  1. QRA En alguns països és força corrent escoltar aquest codi per indicar el nom de l'operador, per exemple QRA Reyes.
  2. QRP Es refereix a emissores de baixa potència 10w, se sol utilitzar el indicatiu mes QRP, per exemple EB3EFU/QRP.
  3. QRT Pot significar también que algun equip he deixat de funcionar per Exemple l'emissora, l'emissora ha Quedat QRT.
  4. QSL També es refereix a la targeta de cortesia que intercanvien els radioaficionats per confirmar el contacte.
  5. QSO És un comunicat estre radioaficionats, i també es fa servir per referir-se a una roda en la qual participen diverses estacions.
  6. QTH Entre eadioaficionats només és el nom de la ciutat. El meu QTH esta en L'Escala.