PLA DE BANDES DE LA IARU REGION 1

1240 a 1300 MHz

Freqüència (MHz) Ús
1240,000
Tots els modes
1243,250
1240,000-1241,000 comunicacions digitals
1242,025-1242,250 Sortida repetidors, canals RS1-RS10
 
1243,250
ATV
1260,000
1242,250-1242.700 Sortida repetidors, canals R11-R28
1242,725-1243,250 Ràdio paquet dúplex, canals RS29 - RS50
1258,150-1259,350 Sortida repetidors, canals R20-R68
1260,000
satèl·lits
1270,000
1270,000
Tots els modes
1272,000
1.270,025-1270,700 Entrada repetidors, canals RS1-RS28
1.270,725-1271,250 Ràdio paquet dúplex, canals RS29-RS50
 
1272,000
ATV
1090,994
1290,994 Entrada repetidors NBFM, canals de 25 kHz, RM0 (1291,000) a RM19 (1291,475)
 
1291,481
 
1291,494
Tots els modes
1296,000  
1293,150-1294,350 Entrada repetidors, canals R20 - R68
   
   
1296,000
Telegrafia
1296,150
1296,000-1296,025 Rebot lunar
1296,138 Centre d'activitat en PSK31
 
1296,150  
   
  Telegrafia / SSB
 
   
1296,800  
1296,200 Centre activitat en banda estreta
1296,400-1296,600 Entrada de transponedors lineals
1296,500 SSTV
1296,600 RTTY
1296,700 FAX
1296,600-1296,800 Sortida de transponedors lineals
1296,800  
  Balises en exclusiva
1296,994  
   
   
   
1296,994 Sortida repetidors NBFM, canals RM0 - RM19 
1297,481
   
   
   
1297,494
NBFM símplex, SM20 - SM39
1297,981
1297,500 Centre d'activitat NBFM
   
   
1298,000
Tots els modes
1300,000
1298,025-1298,500 Sortida repetidors, canals RS1 - RS28
1298,500-1300,000 comunicacions digitals
1298,725-1299,000 Ràdio paquet dúplex, canals RS29 - RS40