Les antenes

 Això és el que tinc sobre de la teulada, l'altura sobre el nivell de la mar és de 35 m.
       
Banda Marca Model Modes
 
40m + 80m EB3EFT Hand made Dipolo V invertida Tots
6 m Cushcraft AR6 (vertical Ringo ) Tots
10+15+20m Cab-radar ADT-03 (Yagui 3elem.) Tots
2 m Diamond X-200 Bibanda Packet
2 m Tonna 13 elements Fonia
70 cm Diamond X-200 Bibanda Packet
70 cm Tonna 21 elements Fonia
 
Això el tinc sobre una torreta que consta de dos trams de 3 metres, mes una puntera de 1,5 metres, mogut per un petit rotor.