PLA DE BANDES DE LA IARU REGION 1

144 a 146 MHz

 Frecuencia (kHz)   Amplada màxima de banda (6 dB)  Mode  Ús  
144.000
144.035
500 Hz Telegrafía EME en exclusiva
144.035
144.135

500 Hz

Telegrafía
144.050  Crida en telegrafia
144.100  MS a l'atzar en telegrafia
144.135
144.150
500 Hz Telegrafía, MGM
144.138  Centre d'activitat en PSK31
144.140-144.150  Activitat FAI y EME en telegrafía
144.150
144.165
2700 Hz
Telegrafía,SSB i
MGM
144.150-144.160  Activitst FAI y EME en SSB
144.165
144.360
2700 Hz Telegrafía i SSB
144.195-144.205  MS l'atzar en SSB
144.300  Crida en SSB
144.360
144.399
2700 Hz Telegrafía, SSB i MGM
144.370  Crida l'azar en FSK441
144.400
144.490
500 Hz Telegrafía, MGM
   Balises en exclusiva
144.500
 
 
 
 
 
144.794
20 kHz Tots els modes
144.500  Crida en SSTV
144.525  Crida / resposta en ATV SSB
144.600  Crida en RTTY (n)
144.630-144.660  Sortida transpondedor lineal
144.660-144.690  Entrada transpondedor lineal
144.700  Crida en fax
144.750  Crida / resposta en ATV
144.794
144.990
12 kHz MGM
144.800  APRS
144.994
145.194
12 kHz FM
   Entrada de repetidors en exclusiva
145.194
145.206 
12 kHz FM
   Comunicacions espaials
145.206 
145.5935
12 kHz FM
 145.300  RTTY local
 145.500  Crida (móvil)
145.594
145.7935
12 kHz FM
   Sortida de repetidors en exclusiva
145.794
145.806 
12 kHz FM
   Comunicacions espaials
145.806
146.000 
12 kHz Tots els modes
  Satèl·lits en exclusiva