Solar X-rays: Status
Geomagnetic Field: Status
From n3kl.org         
   
 
 

Sobre el monitor d'estat de raigs X del Sol.

El monitor d'estat de raigs X del Sol descàrrega dades periòdicament de servidor FTP del Centre de Medi Ambient Espacial de la NOAA.S'analitzen les 24 hores anteriors de dades de raigs X de longitud d'ona llarga de 5 minuts de cada satèl·lit (GOES 8 i GOES 10), i s'assigna un nivell apropiat d'activitat durant les últimes 24 hores de la següent manera:

normal  El flux de raigs X del Sol és tranquil (< 1.00e-6 W/m²)
active  El flux de raigs X del Sol està actiu (>= 1.00e-6 W/m²)
mclass  Hi ha hagut una flamarada de classe M (X-ray flux >= 1.00e-5 W/m²)
xclass  Hi ha hagut una flamarada de classe X (X-ray flux >= 1.00e-4 W/m²)
mega  S'ha produït un esdeveniment de rajos X sense precedents (X-ray flux >= 1.00e-3 W/m²)
Kevin Loch va escollir la designació "Mega Flare" quan es va crear el monitor d'estat el 4 de març de 1999. No hi ha cap designació "oficial" per flamaradas d'aquesta categoria.

       
Sobre el monitor d'estat El camp geomagnètic.

El monitor d’estat del camp geomagnètic descarrega dades periòdicament del servidor FTP de NOAA Space Environment Center.S'analitzen les 24 hores anteriors de dades de l'índex Kp planetari de 3 hores i s’assigna un nivell d’activitat adequat per a les darreres 24 hores de la següent manera:

quiet  El camp geomagnètic és tranquil (Kp < 4)
unsettled  El camp geomagnètic ha estat inestable (Kp=4)
storm  S'ha produït una tempesta geomagnètica (Kp>4)